گاز گرفتن دست نگهبان باغ وحش توسط شیر

6546

یک شیر در باغ وحش هان در کشور سنگال دست یک نگهبان باغ وحش را به دندان گرفت. این حادثه بیش از 25 ثانیه طول کشید و با وجود داد و فریادهای مرد کسی از تماشاگران حاضر به کمک کردن به او نشد.

یک شیر در باغ وحش هان در کشور سنگال دست یک نگهبان باغ وحش را به دندان گرفت.

 

این حادثه بیش از 25 ثانیه طول کشید و با وجود داد و فریادهای مرد کسی از تماشاگران حاضر به کمک کردن به او نشد.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر