قدیمی ترین تصاویر از شهر تاریخی رم

6750

گمان می‌رود این تصاویر، قدیمی‌ترین تصاویری است که از رم موجود است. کارشناسان بهای این مجموعه را در حدود ۱۳۰۰۰۰ یورو اعلام کرده‌اند.این مکان‌های نمادین از ۱۸۰ سال پیش تغییر اندکی کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد تصاویر قدیمی همین دیروز از رم ثبت شده است.

گمان می‌رود این تصاویر، قدیمی‌ترین تصاویری است که از رم موجود است. کارشناسان بهای این مجموعه را در حدود ۱۳۰۰۰۰ یورو اعلام کرده‌اند.این مکان‌های نمادین از ۱۸۰ سال پیش تغییر اندکی کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد تصاویر قدیمی همین دیروز از رم ثبت شده است.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر