لحظه ورود طوفان شن به اتوبان قم - کاشان

7149

امروز فیلمی منشر شده است از ورود طوفان خاک به اتوبان قم - کاشان، در این فیلم این طوفان سبب کاهش دید رانندگان شد.

امروز فیلمی منشر شده است از ورود طوفان خاک به اتوبان قم - کاشان، در این فیلم این طوفان سبب کاهش دید رانندگان شد.
0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر