کودک آزاری جنجالی با پراید

7207

یک پراید با پلاک ایران 72 کودکی را روی سقف پراید گذاشته و در خیابان در حال تردد است.

یک پراید با پلاک ایران 72 کودکی را روی سقف پراید گذاشته و در خیابان در حال تردد است.

 

آن چه در ویدئو دیده می شود حکایت از سرعت نسبتا بالای پراید دارد. کاربری درباره این ویدئو نوشت: «تا وقتی یه عده فکر کنن حق دارن با بچه خودشون می تونن هر کاری بکنن باید شاهد این صحنه ها باشیم.» کاربر دیگری نوشت: «چطوری یه عده دلشون میاد این جوری با بچه های معصوم برخورد کنن.» کاربری هم نوشت: «باید با این جور قانون شکن ها که روح مردم رو آزرده می کنن برخورد بشه.» کاربر دیگری هم نوشت: «خدا کنه قبل از انتشار دهنده ویدئو با فردی که این جوری با بچه رفتار می کنه برخورد کنن.»

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر