عکس جدید ار چهره دگرگون شده اصغر فرهادی

7251

عکسی جدید از اصغر فرهادی منتشر شده که نشستن گرد پیری را بر چهره اش نشان می دهد. فرهادی با فیلم قهرمان در جشنواره کن حضور دارد.

عکسی جدید از اصغر فرهادی منتشر شده که نشستن گرد پیری را بر چهره اش نشان می دهد. فرهادی با فیلم قهرمان در جشنواره کن حضور دارد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر