تصادف شدید بنز اس ۵۰۰ گذر موقت در تهران

7273

یک دستگاه بنز اس ۵۰۰ به شکل وحشتناکی در تهران تصادف کرد و صدمه جدی دید.

 یک دستگاه بنز اس ۵۰۰ به شکل وحشتناکی در تهران تصادف کرد و صدمه جدی دید.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر