وضعیت یک عکاس پس از آزادی از دست طالبان

7359

حال و روز یک عکاس، پس از آن‌ که از بازداشت طالبان آزاد شد. او به خاطر عکاسی از تجمعات اعتراضی در کابل، توسط طالبان بازداشت شده بود.

حال و روز یک عکاس، پس از آن‌ که از بازداشت طالبان آزاد شد. او به خاطر عکاسی از تجمعات اعتراضی در کابل، توسط طالبان بازداشت شده بود.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر